| Správy (archív) | Sprievodca/návod | Liga | Linky | O klane 47 (en) | ...späť na Virgovu stránku
gradient

Sprievodca mapou CTF-Hydro64

permalink

23. 7. 2005, Virgo47

Posledná CTF, o ktorej som sme sa na 47 zmienili, bola Gralada. Hydro64 je nemenej podarená, hoci neobsahuje okrem mapy žiadne balíky vlastného obsahu. Je ale úžasne nasvietená, má výborný flow, nie málo ciest – proste ide o krásnu a dobrú mapu, na ktorú som sa rozhodol si trochu posvietiť. Že ju ešte nemáte? :-) No oki, ak neviete, čo to je CTF, tak rovno článok vynechajte. V opačnom prípade vám vrelo opdorúčam Hydro64 stiahnúť, nakoľko Cory "Spoondog" Spooner odviedol naozaj výbornú prácu.

V sprievodcovi CTF mapou nebudem popisovať trick jumpy, zameriam sa čisto len na konektivitu. Na každom obrázku bude zelená šípka – kompas. :-) Šípka vždy ukazuje, ktorým smerom je súperova vlajka. Táto mapa je stredovo súmerná, nie osovo (výnimkou je voda, ktorá tečie stredom mapy v jednom smere).

Outside: Začnime v strede – vonku. Pohľad od modrej základne na červenú stranu. Zo základne sa dá vyjsť v zásade štyrmi cestami: spodný vchod (1, Lower Entrance, 7 pre modrých), stredný vchod (2, Middle Entrance, 8 pre modrých), vchodom do tunela (3, Tunnel Entrance) a napokon východom z odstreľovacieho hniezda (4, Sniping Nest, samotný východ 5). Fialová čiara naznačuje líniu, ktorá sa dá jedným pohľadom ukontrolovať a cez ktorú musí vlakonosič prejsť. V stede mapy je a100 (6), na ktorý sa dá dostať dodge jumpom z vrchola dvoch krabíc na každej strane.

Outside: Tu je pohľad na stenu s pozíciou pre odstreľovačov (2). Vetracím potrubím 1 je možné sa dostať do miestnosti pre odstreľovačov a potom ďalej do vstupnej miestnosti do tunela (čo už je súčasť základne). Cez okno 3 sa dá prejsť do tunela. Vlastne za oknom 3 je miestnosť Tunnel Entrance, z ktorej vedie výťah do Sniping Nest schovanej za 2. Na ľavej strane ústi Middle Entrance (4). Do ľubovoľnej zo spomínaných miestností sa ľahko dostanete translokátorom. Na ďalších obrázkoch ukážem, ako sú spojené.

Sniping Nest: Ak ste prešli z predchádzajúceho obrázku vetračkou, vpadli ste do hnizda odstreľovačov vstupom 1. Ďalej v smere 2 je výťah, ktorým sa dostanete ku vstupu do tunela a ďalej k vlajke. Výťah je vyšší, dole odporúčam WD, inak stratíte nejaké zdravie. Z okna 3 máte prehľad o tom, čo sa vonku deje a dobrý odstreľovač tu môže výrazne pomôcť. Pokračujme ďalej cez výťah 2.

Tunnel Entrance: Z výťahu vypadnete na mieste označenom 2. Otvor 1 vedie k strednému vchodu (von). Napokon cez 3 vstúpite do tunela, odkiaľ je už len kúsok k vlajke.

Tunnel Route: Z Tunnel Entrance (1) sme prešli do tunelu, ktorý vedie priamo do miestnosti s vlajkou (smerom 2). Na konci tunela (3) je niekoľko vialov.

Flag Room: No a sme pri vlajke (inak fantasticky mäkko nasvietená miestnosť). Tunelom (1) sme prišli do miestnosti a po doskách (vidno ich na spodnom kraji) alebo výťahom (vpravo od hráča, nevidno) sme vyliezli na akési lešenie. Nad miestnosťou je ešte jedna ochodza, ktorá vedie z miestnosti von v mieste označenom 3. Na túto ochodzu sa dá dostať liftjumpom, čo sa týka samozrejme vlajkonosiča, ostatní majú translokátor. :-) Pravý koniec miestnosti 2 vedie do Link Roomy, do vetracieho systému alebo k miestnosti vedúcej k strednému vchodu, na čo sa pozrieme bližšie.

Flag Room: V smere 1 je tunel, čo sme videli. Po pravej ruke máme pilier, za ktorým je výťah (doprava, nie je vidieť). Stena s oknami po pravej ruke (nevidno) ohraničuje mapu, všetko ostatné sa vlastne rozprostiera v smere zelenej šípky. Vlajky sú vlastne skôr v kútoch mapy, než niekde v strede náprotivných krajov. Hore (2) je chodba, ktorá vedie k plošine v miestnosti so stredným vchodom (3 na minulom obrázku). V mieste 3 za stenou doľava a hore po schodoch je iný prístup k strednému vchodu. 4 vedie do ventilačného systému (bude na 13. obrázku). 5 vedie do Link Roomy.

Flag Room: Stále sme pri vlajke (smerom 1). Tu je jasnejšie vidno schodisko do Middle Entrance miestnosti, ktorá je hneď za červeno-čiernou hranou, ktorú je na obrázku vidno. 3 vedie do ventilačného systému. Podme sa ďalej pozrieť do miestnosti so stredným vchodom.

Middle Entrance: Miestnosť má päť vstupov, takže je čo opisovať. Z predchádzajúceho obrázku by sme sem po schodisku došli cez 2 a spadli by sme do nízkej priehlbiny, ktorú na obrázku nevidno, ale je jasne ohraničená bezpečnostnými pruhmi. Nie je hlbšia ako 2J a vedú z nej schody smerom ku kamere. Na mieste 6 sa v nej nachádza shock. 1 vedie z ventilačného systému, 4 zase z miestnosti s vlajkou – z jej hornej ochodze. Na mieste 5 sa nachádza jeden z dvoch a50, ktoré sú umiestnené v základni. 3 je stredný vstup do bázy. Cez ten sa dostanete von. Napokon kamera sníma scénu z miesta, kde sa ocitne hráč, ak príde z Boiler Room (bude na 15. obrázku).

Toto je horná spojka vedúca z miestnosti s vlajkou ku strednému vchodu. Po zobratí vlajky a liftjumpe to môže byť zaujímavý spôsob, ako sa na chvíľu stratiť tým prenasledovateľom, ktorý vás nesledovali z bezprostrednej vzdialenosti. 1 je Middle Entrance s a50 na konci hornej plošiny, 2 sú schody do Flag Room. Stena na konci chodby je jeden z dvoch pilierov, medzi ktorými je vlajka.

Middle Entrance: Tento pohľad sa vám naskytne po vybehnutí z miestnosti označenej ako Middle Entrance (v smere 3). Vonku to už poznáte: 1 vedie cez vetračku ku snajperke, 2 vedie do Tunnel Entrance. Na úteku s vlajkou cez otvorené priestranstvo môžete v zásade ísť rovno cez adrenalíny a potom doprava (buď cez stredný vchod, alebo spadnúť dole ku spodnému vchodu – hoci to vám zoberie trochu zdravia). Druhý variant je najprv doprava a potom cez adrenalíny (nevidno, ale je to stredovo symetrické). Napokon skúste ísť doprava, vyskočiť na dvojicu krabíc a odtiaľ sa dá šikovným DJ dosiahnúť a100. Od neho sa dá DJ ešte pred zábradlím skočiť opäť na horný chodník, alebo môžete spadnúť k spodnému vchodu. (Máločo vidno na tomto obrázku, pozrite 1. obrázok.)

Link Room: Vrátime sa trochu k vlajke zase a zameriame sa na tretiu hlavnú cestu zo základne. Tá vedie cez Link Room, do ktorej sme sa dostali z miestnosti s vlajkou (tá je v smere 1). Aj tu ústi vetrací systém (2), do ktorého sa hneď pôjdeme pozrieť. V spodnej časti miestnosti sú dva východy – oba vedú do kotolne (Boiler Room). 3 je priamejší a ústi vyššie, 4 vedie cez schodisko a ústi v kotolni na úrovni podlahy. V tejto časti je aj vidno druhý a50, ktorý sa nachádza na základni.

Vent System: S ventilačným systémom sme sa už párkrať stretli, tak sa doň poďme pozrieť. Ak sme prišli z flag miestnosti, vošli sme vstupom, ktorý vidíme pred sebou. Vlajka je v smere 1 (uvidíte ju hneď), priamo rovno (2) je prechod do Middle Entrance. V smere 4 je blízko Link Room (tento vchod bolo vidno na predchádzajúcom obrázku). V smere 3 stúpa ventilácia do Middle Entrance (ale je to ešte kúsok, hore, potom doľava, potom doprava). Napokon po pravej ruke je prechod do kotolne (5, Boiler Room).

Link Room: Keď už evidentne konvergujeme do kotolne, tak sa ešte vrátime do Link Room, odkiaľ vedú do kotolne dva vchody. 2 vedie na úroveň podlahy, 3 vedie na ochodzu (ďalší obrázok je odtiaľ). Vidno tu štít, vialy. V smere 1 je ďalej cesta do Flag Room.

Boiler Room: No a sme v poslednej miestnosti, ktorú sme ešte nevideli (tú na ďalšom obrázku nerátam ;-)). Pri 1 vypadnete z ventilačného systému (z obrázku 13. v smere 5). Vchody 2 a 3 vedú z Link Roomy (pozri predchádzajúci obrázok, zhodou okolností čísla korešpondujú). Chodba 4 vedie po schodoch hore do Middle Entrance. 5 je spodný vchod do základne. Na tejto ceste je pomerne dosť krytia.

Lower Entrance: Vbehli ste do maličkej vstupnej miestnosti. Smerom 1 sa dostanete von (adrenalíny sú už vonku), rýchlo dodgujete okolo centrálneho piliera, v ktorom je niekde hore a100, a vbehnete do ich spodného vchodu a ich boiler roomy. Alebo naopak, ak utekáte s vlajkou. :-) Tu nemá sniper veľa šancí vás stihnúť, ale minimálne vás môže zbadať. Odstreľovacie pozície patriace základni sú vľavo, takže ak útočíte, bežte vľavo, aby vás aspoň chvíľu kryl pilier. Ak bežíte domov s vlajkou, držte sa zase vpravo. V smere 2 je Boiler Room, odkiaľ sme práve prišli.

No a to je celé – nebolo to zase také hrozné, však? :-))) Sú tu vlastne tri hlavné cesty od vlajky: tunel, stredný vchod a spodný vchod. Ale variantov je oveľa viac. Tunel a von; tunel cez snajperov (to môže byť sranda :-)) a cez vetračku von. Stredná miestnosť: spodom, alebo liftjump a vrchom cez a50, alebo nebodaj cez vetracie potrubie. Vonku máte zase veľa možností ako prebehnúť a verím tomu, že budete poskakovať o dušu. :-) Do kotolne sa dá tiež rôzne: okolo stredného východu, cez vetranie, dva vchody z link room.

Veľa šťastia pri hraní Hydro, myslím, že si mapu užijete. :-)

24. 7. 2005, dodatok

Existuje video s trikjumpami, ktorá sa naozaj podarilo (hoci nie v dokonalej kvalite). Tu je vidno, ako sa dajú využiť rôzne rúry, a vôbec, čoho všetkého je schopný flag carrier schopný. :-) Okrem toho dokumentuje jedno miesto, ktoré mi pri skúmaní mapy ušlo – chodbičku s redeemerom vonku pod spodnou plošinou. Dobrá translokácia to istí, zlá je istá smrť. :-) Okrem toho je nepríjemné hodiť si disk do vody, lebo ho nie je možné vrátiť a presun je zase istá smrť. :-) Každopádne – to video odporúčam. :-)

články o mapách


Be RED or BLUE – 47'll kill you!