| Správy (archív) | Sprievodca/návod | Liga | Linky | O klane 47 (en) | ...späť na Virgovu stránku
gradient

Články o mapách

Nejde o seriál v pravom slova zmysle, ale máme rôzne články týkajúce sa máp (Ako sa nám hralo, Assault séria). Všetky články s touto témou sú tu zhrnuté. Články sú zoradené podľa abecedy s tou výnimkou, že v rámci série je radenie chronologické. Ak hľadáte mapu, hľadajte pre istotu bez prefixu typu hry a bez rôznych prípon, nie všade uvádzam presné plné meno (na ktoré navyše občas nie je spoľah).

Články

Ako sa nám hralo 1: Blatha, Kenshin, Honor a Terror
Ako sa nám hralo 2: CTF-Gralada, CTF-BraveNewWorld a CTF-Altract
Ako sa nám hralo 3: ONS-PolarIceField, DM-Anukhet, DM-Sirea, DM-1on1-Solitude, DM-1on1-Painkiller a CTF-Opposite
Ako sa nám hralo 4: ONS-Aeterna, CTF-Canal, ONS-ConclaveCanyon, DM-1on1-Lacrima, DM-UCMP-1on1-Derelict
Ako sa nám hralo 5: DM-Sultanik, DM-Fractionary-X2 + Aká je dobrá DM mapa?
Ako sa nám hralo 6: Päťkrát DM-Codex
Ako sa nám hralo 7: DM-Mako, DM-BeforeBC/AfterAC, cDOM-DPM/DM-Arcane_Temple a DM-1on1-Backspace
Assault a rýchle sklamania (Outback, AbyssLite, AmunRa_Beta2)
Assaulty – druhá dávka (Ascension, CBP2-Thrust, Castle_2k4, Confexia)
Assaulty – tretia dávka (Damnation_r, Germania, Guardia-2K4-V2, JumpShipX)
Kvalitné DM mapy podľa GameAmpu
Sprievodca mapou CTF-Hydro64

Mapy, ktoré ostali na disku:

AS-CBP2-Thrust
AS-Guardia-2K4-V2 (neo-nostalgia)
CTF-Altract
CTF-BraveNewWorld
CTF-Canal
CTF-Gralada
CTF-Hydro64 (špička CTF)
CTF-Opposite (technická jedinečnosť)
DM-1on1-Backspace (odporúčam FE verziu už)
DM-1on1-Blatha2004
DM-1on1-Honor
DM-1on1-Kenshin2004
DM-1on1-Lacrima
DM-1on1-Solitude (odporúčam FE verziu už)
DM-Anukhet
DM-Arcane_Temple (+ DOM a cDOM verzia)
DM-BeforeBC/AfterAC
DM-Fractionary-X2
DM-Mako
DM-NeoCodex
DM-Sirea (v1.1)
DM-UCMP-1on1-Derelict
ONS-Aeterna
ONS-ConclaveCanyon

Mapy, ktoré na disku nevydržali:

Nemusí ísť o zlé mapy, hoci proti mnohým mám výhrady. Niektoré sa ale proste len nevošli na disk pod tlakom nových máp.

AS-AbyssLite (vadní boti)
AS-AmunRa_Beta2 (vadní boti, chyby bez možnosti návratu)
AS-Ascension (vadní boti, zaseknutia pri jednom cieli)
AS-Castle_2k4
AS-Confexia (monotónna – možno s ľudmi by to išlo, FPS!!!)
AS-Damnation_r
AS-Germania
AS-JumpShipX (možno s ľudmi to ide, s botmi to nie je radosť)
AS-Outback (FPS)
DM-1on1-Painkiller
DM-Codex2k4 (zlá mierka)
DM-Codex2k4_v2
DM-CodexUTK4DBL (nepekná, preplácaná)
DM-Codex-2k5-1 (úplný remake, zlá mierka)
DM-Oppression (neuveriteľne nesúrodá mapa :-))
DM-Quetza (chyby v builde)
DM-Soma2
DM-Sultanik (FPS, veľa adrenalínu, čakám na SE)
DM-Terror
ONS-PolarIceField (príliš odkryté nody a core)


Be RED or BLUE – 47'll kill you!