Virgova naivná stránka


English version of Virgo's homepage

Na dovolenke v júni 2012 som sa rozhodol stránku trochu aktualizovať, prečistiť a potenciálne konvertovať do HTML5 (a prípadne sa s HTML5 aj viacej pohrať). Kým kedysi som všetko podstatné o sebe prezrádzal tu, počas nasledujúcich rokov som sa počet mojich profilov rozšíril. Túto osobnú stránku si plánujem ponechať ako isté okno do minulosti, hoci mnohé z okeníc som už radšej zavrel, aby som nemiatol nepripravenú verejnosť.

Na internete každopádne naďalej žijem:

Mŕtve projekty svedčiace o tom, čo všetko som skúšal a pri čom som nevydržal (zrejme našťastie pre moju kariéru :-)):

Fakty


Aktualizované: 8. 4. 2016