Napísal som jeden malý patch na lepšiu správu TcpForwarding-u.
Ide o to, že TcpForwarding sa dá iba povoliť, alebo zakázať. Patch zabezpečí, že v sshd-config môžete použiť TcpForwardAllowUsers a TcpForwardDenyUsers, ktorými povoľujete/zakazujete TcpForwarding pre jednotlivých užívateľov.

Dajú sa definovať iba užívatelia, nie groupy.
Patch môžete nájsť na: www.deepblue.sk/downloads/patch_openssh-3.4p1_tcp_forward

Leave a Reply