Manažovanie TCP forwardingu v OpenSSH

Napísal som jeden malý patch na lepšiu správu TcpForwarding-u. Ide o to, že TcpForwarding sa dá iba povoliť, alebo zakázať. Patch zabezpečí, že v sshd-config môžete použiť TcpForwardAllowUsers a TcpForwardDenyUsers, ktorými povoľujete/zakazujete TcpForwarding pre jednotlivých užívateľov.